Jesienne posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska

Jesienne posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska odbyło się 12 września 2023r. w Spółce URBIS w ZZO w Lulkowie.

Wiązało się to z faktem, iż jednym z tematów ww. Komisji było omówienie: „Perspektyw gospodarowania odpadami”. Członkowie uczestniczący w posiedzeniu wraz z Panią Joanną Śmigielską – Zastępcą Prezydenta Miasta Gniezna, mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Przy tej okazji poruszano tematy związane z rodzajem i typem odpadów przywiezionych i dostarczonych ze zbiórki „u źródła”, które determinują możliwości uzyskania właściwych odzysków. Przeanalizowano dane dotyczące systemu zbierania odpadów, ilości i jakości dowożonych odpadów. To dane kluczowe przy dalszych krokach przetwarzania zebranych frakcji, a tym samym przy recyklingu. Powyższe przekłada się na uzyskanie odpowiednich, obowiązkowych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. Miały być one stopniowe dla naszego kraju, jednak okazuje się, że są skokowe. Tym samym w roku obecnym to 35%, kolejny poziom recyklingu odpadów – 45% w roku 2024, 55% odpadów w roku 2025, 60% – w roku 2030, aż do  pułapu 65% w roku 2035.

Gospodarowanie odpadami i prognozy z tym związane, to jednak dalej wiele pracy do wykonania dla wszystkich uczestników systemu gospodarki odpadowej, czyli dla każdego z nas.

,