Koło biologiczne ze Szkoły Podstawowej Nr 12 im. prof. A. Wodziczki

W poniedziałek  23 października 2023r. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. prof. A. Wodziczki odwiedziła Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Członkowie Koła biologicznego pod kierownictwem Pani Lidii Płacheckiej uczestniczyli w zajęciach w zakładzie  zajmującym się mechaniczno-biologiczną przeróbką odpadów, poznając jego strukturę i działanie. Dowiedzieli się przy tym, że odpowiednio przygotowane frakcje odpadów z tworzyw sztucznych mogą przyczynić się do kilkukrotnego zmniejszenia ilości węgla spalanego podczas produkcji cementu, a w przyszłości, może i do całkowitej eliminacji zużycia węgla. Nowoczesne filtry zainstalowane na kominach w cementowniach, pozwalają oczyścić  spaliny przez nie emitowane, dużo bardziej efektywnie niż w domowych paleniskach.

Uczniowie, mimo swojego młodego wieku wykazali się dociekliwością i chętnie zadawali pytania dotyczące sposobów zagospodarowania i recyklingu różnych frakcji odpadów.