Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ZP-URB-5-2018)

Dotyczy: Zaprojektowanie dostawa i montaż ponadnormatywnego systemu zabezpieczenia wczesnej detekcji zagrożeń pożarowych na terenie ZZO Lulkowo -hala sortowni odpadów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Kategorie