Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-691/2021)

Dotyczy: Przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania w formule zaprojektuj i wybuduj związanego z modernizacją, na pracującym zakładzie, systemu wentylacji i odpylania hali sortowni na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego dla ww. modernizacji.     

Treść ogłoszenia