Ogłoszenie o zamówieniu (ZP-URB-15/2017) – Aktualizacja!

Dotyczy: Ochrona obiektów URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – opis zamówienia – zmiana załącznika; Zmiana nastąpiła w pkt 5. Zdanie 4 brzmiało: „a od godz. 12:00 do poniedziałku godz. 6:00”. Winno być: „a od godz. 12:00 do poniedziałku godz. 7:00”. 

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 – wykaz usług

Załącznik nr 5 – wykaz osób

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 – zobowiązanie innego podmiotu

Nowy załącznik:

Załącznik nr 9 – opis systemu CCTV