Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-5/2024)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami