Przetarg nieograniczony – dostawa odzieży

Urbis Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odzieży roboczej i ochronnej. Szczegółowe informacje związane z przetargiem znajdują się w plikach załączonych poniżej. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz (docx)

Załącznik nr 1 – formularz (pdf)

Załącznik nr 1a – formularz asortymentowo-cenowy (pdf)

Załącznik nr 1a – formularz asortymentowo-cenowy (xlsx)

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (docx)

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (pdf)

Załacznik nr 3 – oświadczenie o wykluczeniu (docx)

Załacznik nr 3 – oświadczenie o wykluczeniu (pdf)

Załącznik nr 4 – oświadczenie o realizacji zamówienia (docx)

Załącznik nr 4 – oświadczenie o realizacji zamówienia (pdf)

Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa (docx)

Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa (pdf)

Załącznik nr 6 – dane jakim winna odpowiadać odzież

Załącznik nr 7 – projekt umowy