Przetarg nieograniczony (ZP-URB-14/2020)

Dotyczy: Remont separatora balistycznego BS-8 – panelowego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12A.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – wykaz usług

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 6 – oświadczenie

Załącznik nr 7 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 – klauzula informacyjna