Przetarg nieograniczony (ZP-URB-15/2022)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami