Przetarg nieograniczony (ZP-URB-4/2020)

Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 2 – oświadczenie JEDZ (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 – zestawienie kosztów

Załącznik nr 4 – zestawienie kosztów (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna)

Załącznik nr 7 – wzór pełnomocnictwa

Załącznik nr 7 – wzór pełnomocnictwa (wersja edytowalna)

Załącznik nr 8 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 8 – zobowiązanie innego podmiotu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 9 – klauzula informacyjna