Przetarg nieograniczony

URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro na nadbudowę z przebudową budynku administracyjnego znajdującego się w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 24/25. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro na nadbudowę z przebudową budynku administracyjnego znajdującego się w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 24/25 (dz. nr 22/9 ark. 42)

przetarg_nadbudowa_budynku_adm

zal_nr_1_SIWZ_nadbudowa_bud_adm

zal_nr_2_formularz_oferowy_nadbudowa_bud_adm

zal_nr_3_6_oswiadczenia_nadbudowa_bud_adm

zal_nr_7_wzor_umowy_nadbudowa_bud_adm

zal_nr_8_przedmiar_roboty_budowlane

zal_nr_9_przedmiar_instalacje_elektryczne

zal_nr_10_przedmiar_instalacje_sanitarne

zal_nr_11_specyfikacja_techniczna

zal_nr_12_specyfikacja_elektryka

zal_nr13projektbudowlany2