Spółka URBIS powoli kończy rok EKO – edukacji w ZZO w Lulkowie

28 października i 4 listopada 2022r.,  odbyły się plenerowo – warsztatowe zajęcia z uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie. Pani Dyrektor Beata Szuszkiewicz wyraziła zainteresowanie wzbogaceniem wiedzy Uczniów swej szkoły, tematem właściwej segregacji odpadów, ich sortowania, przetwarzania i ostatecznie składowania. Dzięki Jej zaangażowaniu, Uczniowie młodszych klas, mogli gościć w ZZO w Lulkowie oraz aktywnie, w praktyce pogłębiać swą wiedzę.