Spotkanie Pracowników merytorycznych Gmin Porozumienia Międzygminnego

W dniu 13 lipca 2023 r. w Spółce UURBIS w ZZO w Lulkowie, odbyło się spotkanie Pracowników merytorycznych Gmin Porozumienia. Tematem przewodnim spotkania było hasło: „Raz jeszcze o jakości odpadów…”

Przedstawiciele Gmin zaszczycili ZZO w Lulkowie licznym udziałem. W spotkaniu uczestniczyło 12 Gmin Porozumienia Międzygminnego. Poruszano tematy związane z jakością i ilością frakcji niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz frakcji zebranych selektywnie – ze szczególnym uwzględnieniem frakcji BIO.