Wynik przetargu

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych „Nadbudowa z przebudową budynku administracyjnego znajdującego się w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 24/25.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro na nadbudowę z przebudową budynku administracyjnego znajdującego się w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 24/25 (dz. nr 22/9 ark. 42)Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych „Nadbudowa z przebudową budynku administracyjnego znajdującego się w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 24/25 (dz. nr 22/9 ark. 42)”, w ramach zamówienia publicznego nr ZP –URB-4/ 2015

wynik przetargu bud admi