Zmiana przepisów dot. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)

URBIS Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy dot.  Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

W związku z powyższym odbiór i transport odpadów będzie możliwy wyłącznie po wpisie do rejestru udostępnionego na stronie www.bdo.mos.gov.pl

Od nowego roku wystawianie kart przekazania odpadów, prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczość odpadów będzie możliwa wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO. Karta przekazania odpadów sporządzana będzie dla każdego transportu odrębnie, a jej uzupełnienie
i zatwierdzenie będzie odbywało się w czasie rzeczywistym, wobec tego nie będzie możliwości sporządzania tzw. zbiorczej karty przekazania odpadów.

Od 1 stycznia 2020 roku nie będą przyjmowane odpady od podmiotów, które nie zostały wpisane do rejestru BDO.