Aukcja na najem stoisk handlowych

W dniu 21.07.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przy ul. Lecha 6 (budynek oficyny) odbędzie się aukcja na najem stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach. 

Zarządzenie Prezydenta

Załącznik do Zarządzenia – wykaz stoisk

Ogłoszenie o aukcji

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – rozkład stoisk

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – formularz zgłoszeniowy

Istotne postanowienia umowy