Przetarg nr 3 na najem komunalnych lokali użytkowych

Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Rozwoju Miasta i Gospodarki ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w załączniku do Zarządzenia.

Zarządzenie Prezydenta

Załącznik do Zarządzenia – wykaz lokali

Ogłoszenie o przetargu

Formularz zgłoszeniowy

Istotne postanowienia umowy