Ćwiczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ZZO Lulkowo

W dniach 11 i 18.10.2023 r., w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej z udziałem zastępów  Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie prawidłowości działania systemu alarmowego na bazie monitoringu pożarowego oraz przećwiczenie działań podejmowanych przez pracowników Zakładu w sytuacji powstania pożaru, do czasu przyjazdu zastępów Straży Pożarnej. Załoga przećwiczyła ewakuacje z budynków Zakładu do miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych. Jednocześnie pracownicy  przystąpili do gaszenia pożaru przy użyciu gaśnic i  sprzętu armatury wodnej. Rozwinięto  linię gaśniczą z hydrantu zewnętrznego  do pozorowanego miejsca powstania pożaru oraz gaszono pozorowany pożar przy użyciu gaśnic.