Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-10/2023)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2023 roku, nie używanego, w pełni sprawnego samochodu ciężarowego typu hakowiec o DMC 18 T.