Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-9-2018) cz. II

Dotyczy: Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego oraz kontenerów rolkowych KP-32 oraz KP-20. 

Ważne – ogłoszenie związane z I częścią zadania: dostawa pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego.

 Treść ogłoszenia