Kolejny konwent za nami

30 lipca br. odbył się kolejny w tym roku konwent członków Porozumienia Międzygminnego, zaangażowanych w projekt  o nazwie „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Konwenty są cyklicznymi spotkaniami, wynikającymi z Porozumienia Międzygminnego, które z reguły odbywają się z częstotliwością raz na kwartał. Wczorajsze zgromadzenie miało jednak charakter nadzwyczajny i zostało zwołane na wniosek włodarzy powiatu wrzesińskiego. Podczas konwentu obecni byli przedstawiciele wszystkich gmin, na czele z prezydentem Miasta Gniezna – Tomaszem Budaszem, który pełni rolę przewodniczącego Porozumienia.

W trakcie spotkania poruszono bieżące problemy, związane z funkcjonowaniem instalacji w Lulkowie. Ponadto omówiono kwestię przygotowania umów w zakresie transportu odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Oprócz tego prezydent Tomasz Budasz zaproponował organizację częstszych spotkań przedstawicieli gmin, celem rozwiązywania bieżących problemów. Tego typu obrady będą miały miejsce w pierwszy poniedziałek miesiąca.

Najbliższy konwent zaplanowano na wrzesień. Szczegółowa data nie jest jeszcze znana.

8

5

6