Majowa EKO-EDUKACJA

ZZO Lulkowo, 25 maja 2022 r. na zajęcia edukacyjne z podstaw właściwej segregacji, prawidłowego składowania i przygotowania odpadów do recyklingu i odzysku, przyjechała grupa licealistów. Drugoklasiści z klasy biologicznej II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie wraz z Opiekunami – Panią Ewą Skweres-Maciejewską i Panem Krzysztofem Wylegałą, aktywnie uczestniczyli w zajęciach, które wzbogaciły ich wiedzę o selektywnej zbiórce odpadów i przybliżyły temat, szeroko pojętej gospodarki odpadowej w Polsce.