Nowy rok szkolny 2022/2023 edukacji w ZZO rozpoczęliśmy z uczniami z Wrześni

Wrzesień obfituje w różnego rodzaju święta związane ziemią, przyrodą i jej ochroną. 16 września był Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, 18 września świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Sprzątania Świata, 19 września – Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk, 22 września będzie Międzynarodowy Dzień bez Samochodu. Ta obfitość przekłada się również na aktywność w naszym ZZO Lulkowo. Dnia 20 września 2022r. odwiedziła nas grupa uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni pod opieką Pani Doroty Narożnej. Zajęcia edukacyjne w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów, przeprowadziły Panie: Elżbieta Kląskała i Ewa Menz. Uczniowie zaznajomili się z możliwościami i funkcjonalnościami ZZO, a przy tej okazji również z zasadami właściwej, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.