Przedszkolaki z Trzemeszna z przedszkola nr 2 im. „Misia Uszatka” w odwiedzinach w ZZO w Lulkowie

W piątek 3 listopada 2023r. do zakładu w Lulkowie przyjechały dzieci z Przedszkola nr 2, im. „Misia Uszatka” w Trzemesznie. Organizatorem wycieczki przedszkolaków była Pani nauczyciel – Małgorzata Winiarska. Gościliśmy również dwie inne Panie z przedszkola “Misia Uszatka”, a w tym gronie – Panią Dyrektor przedszkola – Lucynę Korzycką.

Tydzień później 9 listopada 2023r. również odbyła się wycieczka, w której brały udziały dzieci uczęszczające do tego samego przedszkola. Tym razem kierownikiem wycieczki starszaków była Pani Ewelina Stablewska, a dwie inne Panie nauczycielki nadzorowały jeszcze bezpieczeństwo dzieci w ZZO w Lulkowie. Każdorazowo, po zwiedzeniu zakładu odbyły się krótkie zajęcia edukacyjne, na temat segregacji odpadów i podstaw funkcjonowania zakładu w Lulkowie, a dzieci chętnie w nich  uczestniczyły. Wycieczki odbyły się dzięki wsparciu firmy REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o., która opłaciła obu grupom, dojazd na miejsce.