Przetarg nieograniczony

Urbis Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ładowarki kołowej. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w plikach załączonych poniżej. 

SIWZ

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – formularz

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 – oświadczenie o realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – dane techniczne urządzenia maszyny

Załącznik nr 8 – projekt umowy