Przetarg nieograniczony (ZP-URB-7/2024)

Dotyczy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami