Spółka URBIS, sukcesywnie prowadzi  EKO-EDUKACJĘ – wrzesień 2023

W ostatnim tygodniu przyjęliśmy trzy różnorodne grupy. Odwiedzili nas uczniowie z Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych, z kółka biologicznego, pod kierownictwem Pani Teresy Zielińskiej. Kolejno mieliśmy niecodziennych gości z Niemiec i Poznania, z ramienia Polskiego Związku Działkowców, Okręgu Poznań. Następnie przyjechali do ZZO uczniowie ze SP im. M. Kopernika w Niechanowie z Paniami: Sonią Drozd, Natalią Pieczyńską i Sarą Majchrzak. Wszystkie grupy, oczywiście w zależności od indywidualnych potrzeb, uczestniczyły w tradycyjnie prowadzonych warsztatach. Przedmiotem zajęć były zasady właściwej, selektywnej zbiórki oraz charakter działalności mechaniczno-biologicznego ZZO w Lulkowie. Wrześniowe zajęcia Nauczyciele często traktują jako element  korelacji  z ogólnoświatową  akcją „Sprzątanie świata”, którą w Polsce zainicjowała  w 1994 roku Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja będzie obchodziła swoje 30-to lecie w roku 2024, podobnie jak swoje 30-to lecie będzie obchodził zakład w Lulkowie.