Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-9/2023)

Dotyczy: Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków profilaktyczno-regeneracyjnych w okresie zimowym 2023/2024 dla pracowników URBIS Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami