Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.0050.621.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dotyczy: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.447.2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna (z późniejszymi zmianami).

Treść zarządzenia