Zbiórka naturalnych choinek

Spółka Urbis informuje, że w n/w terminach zostanie przeprowadzona trzykrotna zbiórka naturalnych choinek pochodzących z gospodarstw domowych. Choinki pozbawione ozdób, stojaków i doniczek należy wystawić przed posesję lub w wyznaczonych miejscach w podanych terminach do godz. 6:00.

Zbiórka zostanie przeprowadzona według następującego harmonogramu: 

Harmonogram zbiórki choinek

Choinki można również dostarczyć do PSZOK-a przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w każdą sobotę od 14 stycznia do 4 lutego br. w godz 8:00-14:00.