Aukcja na najem stoisk handlowych

W dniu 26.02.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przy ul. Lecha 6 (budynek oficyny) odbędzie się aukcja na najem stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach.

1. Zarządzenie Prezydenta

2. Załącznik do Zarządzenia – wykaz stoisk

3. Ogłoszenie o aukcji

4. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Rozkład stoisk

5. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – formularz zgłoszeniowy

6. Istotne postanowienia umowy