Rozpoczęcie sezonu grzewczego

W związku z rozpoczynającym się od dn. 9.10.2023 r. sezonem grzewczym, URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie przypomina o konieczności ustawienia zaworów termostatycznych przy grzejnikach w pozycji pełnego otwarcia.

Ułatwi to naszym służbom technicznym uzupełnienie ciśnienia oraz pozwoli na skuteczne usunięcie powietrza ze zładu grzewczego.