Przetarg nieograniczony (ZP-URB-13-2017)

Dotyczy: Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej w Gnieźnie

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3 – Wykaz prac projektowych

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu

CAM Gniezno – decyzja lokalizacyjna

CAM Gniezno – opis koncepcji

Postanowienie RDOŚ w Poznaniu dot. umorzenia postępowania

WIZUALIZACJE:

2017.02.27 2 rzut parteru 297×550 

2017.02.27 3 rzut pietra 297×550

2017.02.27 4 przekroj aa A3

2017.02.27 5 przekroj bb A3

2017.02.27 6 przekroj cc A3

2017.02.27 7 przekroj dd A3

2017.02.27 8 przekroj ee A3

2017.02.27 9 przekroj ff A4

2017.02.27 10 elewacje 297×550