Zapytanie ofertowe (ZP-URB-691/2021)

Dotyczy: Przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania w formule zaprojektuj i wybuduj związanego z modernizacją, na pracującym zakładzie, systemu wentylacji i odpylania hali sortowni na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego dla ww. modernizacji.      

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – koncepcja programowo – przestrzenna instalacji odpylania

Załącznik nr 3 – pozwolenie zintegrowane

Załącznik nr 4 – decyzja nr 1

Załącznik nr 5 – decyzja nr 2

Załącznik nr 6 – decyzja nr 3

Załącznik nr 7 – rzut hali sortowni

Załącznik nr 8 – rzut zagospodarowania terenu

Załącznik nr 9 – mapa z lokalizacją instalacji odpylania

Załącznik nr 10 – rzut hali z instalacją – wariant I

Załącznik nr 11 – rzut hali z instalacją – wariant II i III

Załącznik nr 12 – wzór umowy

Załącznik nr 13 – klauzula informacyjna