Przetarg nieograniczony ofertowy

Likwidator Zarządu Gospodarowania Lokalami ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wynajem lokali użytkowych stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie Zarządzenia Likwidatora Zarządu Gospodarowania Lokalami Nr ZGL.ZR.0121.8.2015 z dnia 2.04.2015r.

Zarząd Gospodarowania Lokalami, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem lokali użytkowych stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna.

formularz_ofertowy_zgl_7.04.2015

istotne_postanowienia_umowy_zgl_7.04.2015

ogloszenie_o_przetargu_7.04.2015

oswiadczenie_wadium_zgl_7.04.2015

uchwala_rady_miasta_gniezna_zgl_7.04.2015

wykaz_wolnych_lokali_uzytkowych_zgl_7.04.2015

zarzadzenie_likwidatora_zgl_7.04.2015